Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Podul este gata pentru trecerea tehnicii (The pontoon bridge  is ready to be crossed over))- foto Mihai Niþu

Podul este gata pentru trecerea tehnicii (The pontoon bridge is ready to be crossed over))- foto Mihai Nițu