Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Tanc în deplasare (Tank in march)- foto Mihai Niþu

Tanc în deplasare (Tank in march)- foto Mihai Nițu