Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Tanc în deplasare spre zona de desfãºurare a exerciþiului ROUEX 09 (Tank in the area of exercise)- foto Mihai Niþu

Tanc în deplasare spre zona de desfășurare a exercițiului ROUEX 09 (Tank in the area of exercise)- foto Mihai Nițu