Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Tanc în deplasare spre zona de desfãºurare a exerciþiului Rouex 09 (Tank in march in the ROUEX 09 area)- foto Mihai Niþu

Tanc în deplasare spre zona de desfășurare a exercițiului Rouex 09 (Tank in march in the ROUEX 09 area)- foto Mihai Nițu