Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Transportul tancurilor pe drumurile publice spre exerciþiul ROUEX 09 (the tanks are transported on the ways) - foto Mihai Niþu

Transportul tancurilor pe drumurile publice spre exercițiul ROUEX 09 (the tanks are transported on the ways) - foto Mihai Nițu