Formaþie de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT care se mascheazã cu ajutorul elementelor de la sol (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in camouflage with the help of the ground elements)- foto Mihai NiþuFormaþie de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT efectueazã recunoaºterea zonelor de acþiune în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters perform the reconnaissance of Cincu shooting field area)- foto Mihai NiþuElicoptere IAR 330 PUMA SOCAT în formaþie de atac în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in attack formation over Cincu shooting field)- foto Mihai Niþu
Formație de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT care se maschează cu ajutorul elementelor de la sol (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in camouflage with the help of the ground elements)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1354 ori.
Formație de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT efectuează recunoașterea zonelor de acțiune în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters perform the reconnaissance of Cincu shooting field area)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1188 ori.
Elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT în formație de atac în poligonul Cincu (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in attack formation over Cincu shooting field)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1168 ori.
Apropierea danelor de axul podului - foto Mihai NiþuColoana de autovehicule trece pe podul de pontoane (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Niþu Coloana de autovehicule trece pe podul de pontoane (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Niþu
Apropierea danelor de axul podului - foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1154 ori.
Coloana de autovehicule trece pe podul de pontoane (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1227 ori.
Coloana de autovehicule trece pe podul de pontoane (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1159 ori.
Coloana de tancuri (Column of tanks)- foto Mihai NiþuColoane de autoehicule pe dublu fir de circulaþie (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai NiþuPoligonul Redea - Observarea efectului la þintã (Redea shooting field. Watching the effect on the target) - foto Adrian Grama
Coloana de tancuri (Column of tanks)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1187 ori.
Coloane de autoehicule pe dublu fir de circulație (Column of vehicles over the pontoon bridge)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1157 ori.
Poligonul Redea - Observarea efectului la țintă (Redea shooting field. Watching the effect on the target) - foto Adrian Grama
Vizualizat: 1189 ori.
Poligonul Redea - Salt înainte (Redea shooting field. Leap forward)- foto Adrian GramaInstrucþia pontonierilor - Construcþia danelor de pod (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai NiþuInstrucþia pontonierilor - Construcþia portiþelor de transport (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Niþu
Poligonul Redea - Salt înainte (Redea shooting field. Leap forward)- foto Adrian Grama
Vizualizat: 1268 ori.
Instrucția pontonierilor - Construcția danelor de pod (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1203 ori.
Instrucția pontonierilor - Construcția portițelor de transport (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1030 ori.
Instrucþia pontonierilor-Construcþia portiþelor de transport (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai NiþuInstrucþia pontonirilor-Desprinderea danei de pod de la mal (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai NiþuInstrucþia pontonierilor - Misiune îndeplinitã. Tehnica este în miºcare(Training of pontoon bridge personnel. Missioned accomplished)- foto Mihai Niþu
Instrucția pontonierilor-Construcția portițelor de transport (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1019 ori.
Instrucția pontonirilor-Desprinderea danei de pod de la mal (Training of pontoon bridge personnel)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 998 ori.
Instrucția pontonierilor - Misiune îndeplinită. Tehnica este în mișcare(Training of pontoon bridge personnel. Missioned accomplished)- foto Mihai Nițu
Vizualizat: 1269 ori.