Secretarul de stat Viorel Oancea, ºeful SMFN ºi comandantul Flotei asistã la ceremonia de deschidere a anului de învãþãmânt (State Secretary Viorel Oancea, chief of the Navy Staff and the commander of Flotilla during the ceremony)- foto ªtefan CiocanSecretarul de stat Viorel Oancea trece in revistã formaþia de studenþi (State Secretary Viorel Oancea reviews the students in formation)- foto ªtefan CiocanStudenþii anului I ai Facultãþii de Marinã Militarã participã cu emoþie la deschiderea anului de învãþãmânt (The first year students in the Navy Faculty during the opening ceremony)- foto ªtefan Ciocan
Secretarul de stat Viorel Oancea, șeful SMFN și comandantul Flotei asistă la ceremonia de deschidere a anului de învățământ (State Secretary Viorel Oancea, chief of the Navy Staff and the commander of Flotilla during the ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 476 ori.
Secretarul de stat Viorel Oancea trece in revistă formația de studenți (State Secretary Viorel Oancea reviews the students in formation)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 509 ori.
Studenții anului I ai Facultății de Marină Militară participă cu emoție la deschiderea anului de învățământ (The first year students in the Navy Faculty during the opening ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 789 ori.
Studenþii anului II aºteaptã cu nerãbdare provocãrile unui nou an de învãþãmânt (The second year students wait for a new year)- foto ªtefan Ciocan
Studenții anului II așteaptă cu nerăbdare provocările unui nou an de învățământ (The second year students wait for a new year)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 552 ori.