Deschiderea anului universitar la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Navy Academy "Mircea cel Batran")

Secretarul de stat Viorel Oancea, ºeful SMFN ºi comandantul Flotei asistã la ceremonia de deschidere a anului de învãþãmânt (State Secretary Viorel Oancea, chief of the Navy Staff and the commander of Flotilla during the ceremony)- foto ªtefan Ciocan

Secretarul de stat Viorel Oancea, șeful SMFN și comandantul Flotei asistă la ceremonia de deschidere a anului de învățământ (State Secretary Viorel Oancea, chief of the Navy Staff and the commander of Flotilla during the ceremony)- foto Ștefan Ciocan