Deschiderea anului universitar la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Navy Academy "Mircea cel Batran")

Studenþii anului II aºteaptã cu nerãbdare provocãrile unui nou an de învãþãmânt (The second year students wait for a new year)- foto ªtefan Ciocan

Studenții anului II așteaptă cu nerăbdare provocările unui nou an de învățământ (The second year students wait for a new year)- foto Ștefan Ciocan