Aspecte de la Ziua Distinșilor Vizitatori (Distinguished Visitors' Day)

Prezentarea exerciþiului desfãºurat în Poligonul Capu Midia (Presentation of the exercise that was developed in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan Ciocan

Prezentarea exercițiului desfășurat în Poligonul Capu Midia (Presentation of the exercise that was developed in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan