Aspecte de la Ziua Distinșilor Vizitatori (Distinguished Visitors' Day)

Aspecte de la desfãºurarea exerciþiului în Poligonul Capu Midia (Aspect from the exercise that occurred in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan Ciocan

Aspecte de la desfășurarea exercițiului în Poligonul Capu Midia (Aspect from the exercise that occurred in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan