Aspecte de la Ziua Distinșilor Vizitatori (Distinguished Visitors' Day)

Operator în centrul de transmisiuni al exerciþiul ROUEX 09 (The operator in the ROUEX 09 transmission center)- foto Vali Ciobârcã

Operator în centrul de transmisiuni al exercițiul ROUEX 09 (The operator in the ROUEX 09 transmission center)- foto Vali Ciobârcă