Aspecte de la Ziua Distinșilor Vizitatori (Distinguished Visitors' Day)

Reprezentanþii mass-media prezenþi la Ziua Distinºilor Vizitatori în Poligonul Cincu (Journalists during the DVDay in Cincu shooting range)- foto Vali Ciobârcã

Reprezentanții mass-media prezenți la Ziua Distinșilor Vizitatori în Poligonul Cincu (Journalists during the DVDay in Cincu shooting range)- foto Vali Ciobârcă