Colonelul Mircea Mândrescu, ºeful Colegiului Naþional de Apãrare, Wojciech Zajaczowski, ambasadorul Poloniei la Bucureºti, Teodor Meleºcanu, preºedintele Comisiei de Apãrare din Senat, Gabriel Ghercioiu, director general al Departamentului de politica de apãrare ºi planificare din MApN ºi Iulian Chifu, ºeful Conflict Prevention and Early Warning Center, pe timpul activitãþii (Colonel Mircea Mandrescu, chief of National Defence College, Wojciech Zajaczowski, the Polish Ambassador, Teodor Melescanu, president of Senate Commission of Defence, Gabriel Ghercioiu, general director of Department for Defense  Policy and Planning and Iulian Chifu, chief of Conflict Prevention and Early Warning Center) - foto Dumitru Toma Secretarul general al MApN, Georgeta Gavrilã, pe timpul atelierului de lucru pentru realizarea unui nou concept strategic al NATO (MoND Secretary General Georgeta Gavrila during the workshop)- foto Dumitru TomaParticipanþi la eveniment (The participants)- foto Dumitru Toma
Colonelul Mircea Mândrescu, șeful Colegiului Național de Apărare, Wojciech Zajaczowski, ambasadorul Poloniei la București, Teodor Meleșcanu, președintele Comisiei de Apărare din Senat, Gabriel Ghercioiu, director general al Departamentului de politica de apărare și planificare din MApN și Iulian Chifu, șeful Conflict Prevention and Early Warning Center, pe timpul activității (Colonel Mircea Mandrescu, chief of National Defence College, Wojciech Zajaczowski, the Polish Ambassador, Teodor Melescanu, president of Senate Commission of Defence, Gabriel Ghercioiu, general director of Department for Defense Policy and Planning and Iulian Chifu, chief of Conflict Prevention and Early Warning Center) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 1040 ori.
Secretarul general al MApN, Georgeta Gavrilă, pe timpul atelierului de lucru pentru realizarea unui nou concept strategic al NATO (MoND Secretary General Georgeta Gavrila during the workshop)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 864 ori.
Participanți la eveniment (The participants)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 761 ori.
În dialog cu Antonio Ortiz, policy adviser, NATO Policy Planning Division, prin sistemul de videoteleconferinþã despre noul concept strategic al NATO (Antonio Ortiz, policy adviser, NATO Policy Planning Division, in dialogue with the participants,by the video-TV-conference system) -  foto Dumitru TomaAspecte din timpul lucrãrilor (Aspect from the workshop)- foto Dumitru Toma
În dialog cu Antonio Ortiz, policy adviser, NATO Policy Planning Division, prin sistemul de videoteleconferință despre noul concept strategic al NATO (Antonio Ortiz, policy adviser, NATO Policy Planning Division, in dialogue with the participants,by the video-TV-conference system) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 670 ori.
Aspecte din timpul lucrărilor (Aspect from the workshop)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 787 ori.