Atelier de lucru pentru noul concept strategic al NATO la Colegiul Național de Apărare (The workshop on NATO new strategic concept - to occur at the National Defense College)

Aspecte din timpul lucrãrilor (Aspect from the workshop)- foto Dumitru Toma

Aspecte din timpul lucrărilor (Aspect from the workshop)- foto Dumitru Toma