Exercițiul comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” (Romanian-Turkish Joint Exercise " Airborne Commando 2009")

Schimb de experienþã dupã salturile cu paraºuta executate în cadrul exerciþiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petricã Mihalache
(Exchanging ideas after the jumps conducted during the joint Romanian-Turkish exercise “Airborne Commando 2009”)

Schimb de experiență după salturile cu parașuta executate în cadrul exercițiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petrică Mihalache
(Exchanging ideas after the jumps conducted during the joint Romanian-Turkish exercise “Airborne Commando 2009”)