Convorbiri militare româno-suedeze(Romanian-Swedish Talks )

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Vali Ciobârcã(Photos taken during the official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Vali Ciobârcă(Photos taken during the official talks)