Ceremonie militară la împlinirea a 10 ani de activitate a SEEBRIG

Distinºii participanþi la ceremonia militarã organizatã cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a SEEBRIG - foto Mircea Romocia

Distinșii participanți la ceremonia militară organizată cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a SEEBRIG - foto Mircea Romocia