Ședința Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale

Aspect din timpul ºedinþei Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale a M.Ap.N. - foto Dumitru Toma

Aspect din timpul ședinței Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale a M.Ap.N. - foto Dumitru Toma