Fotoexpoziția documentară "25 octombrie 2009 - Armata României în amintirea teatrelor de operații" ("Documentary photo-exhibition "October 25, 2009 - The Romanian Armed Forces in the memory of the theaters of operarations")

Oficialitãþi militare ºi civile participante la vernisaj(Military and civilian officials)- foto Eugen Mihai

Oficialități militare și civile participante la vernisaj(Military and civilian officials)- foto Eugen Mihai