Fotoexpoziția documentară "25 octombrie 2009 - Armata României în amintirea teatrelor de operații" ("Documentary photo-exhibition "October 25, 2009 - The Romanian Armed Forces in the memory of the theaters of operarations")

Maiorul Oliver Anghel, ofiþer de relaþii publice în Irak (Major Oliver Anghel, PR oficer in Iraq) - foto Eugen Mihai

Maiorul Oliver Anghel, ofițer de relații publice în Irak (Major Oliver Anghel, PR oficer in Iraq) - foto Eugen Mihai