Fotoexpoziția documentară "25 octombrie 2009 - Armata României în amintirea teatrelor de operații" ("Documentary photo-exhibition "October 25, 2009 - The Romanian Armed Forces in the memory of the theaters of operarations")

Cãpitanul Cristian Cãnuci, ofiþer de relaþii publice în Irak (Captain Cristian Canuci, PR officer in Iraq)- foto Eugen Mihai

Căpitanul Cristian Cănuci, ofițer de relații publice în Irak (Captain Cristian Canuci, PR officer in Iraq)- foto Eugen Mihai