Conferință finală pe tema noului concept strategic al NATO (Final conference on NATO new strategic concept)

Aspect de la conferinþã (Aspect from the conference)- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la conferință (Aspect from the conference)- foto Cătălin Ovreiu