Adunarea solemnă a reprezentanților Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere la Palatul Cercului Militar Național(Solemn meeting of the representatives of the National Association of Militaries in reserve and retreat)

Generalul (r) Mihai Iliescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere "Alexandru Ioan Cuza", primeºte de la preºedintele Traian Bãsescu o plachetã de onoare (President Traian Basescu offeres a Plaquette of Honor  to General (r) Mihai Iliescu, president of the Association "Alexandru Ioan Cuza") - foto Eugen Mihai

Generalul (r) Mihai Iliescu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere "Alexandru Ioan Cuza", primește de la președintele Traian Băsescu o plachetă de onoare (President Traian Basescu offeres a Plaquette of Honor to General (r) Mihai Iliescu, president of the Association "Alexandru Ioan Cuza") - foto Eugen Mihai