Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Ceremonie militarã ºi religioasã la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin Ovreiu

Ceremonie militară și religioasă la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu