Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Oficialitãþi militare ºi civile participante la ceremonia militarã de la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious officials during the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin Ovreiu

Oficialități militare și civile participante la ceremonia militară de la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious officials during the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu