Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Participanþi la ceremonia militarã ºi religioasã de la Monumentul Ostaºului Necunoscut (Participants in the military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin Ovreiu

Participanți la ceremonia militară și religioasă de la Monumentul Ostașului Necunoscut (Participants in the military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu