Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Depunerea unei coroane de flori din partea Ministerului Apãrãrii Naþionale la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (The MoND lay of wreath at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul carol I)- foto Cãtãlin Ovreiu

Depunerea unei coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (The MoND lay of wreath at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul carol I)- foto Cătălin Ovreiu