Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Militarii din Regimentul 30 Gardã prezintã onorul participanþilor la ceremonia militarã de la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (The soldiers from the 30th Guard Regiment salute the participants in the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin Ovreiu

Militarii din Regimentul 30 Gardă prezintă onorul participanților la ceremonia militară de la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (The soldiers from the 30th Guard Regiment salute the participants in the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu