Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Mihai Stãniºoarã, ministrul apãrãrii naþionale, ºi Ionel Aurel Lascu, secretar de stat pentru armamente, depun o coroanã de flori din partea M.Ap.N. la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense and Ionel Aurel Lascu, State Secretary for Armaments lay a wreath at the WWII Heroes Monument)- foto Cãtãlin Ovreiu

Mihai Stănișoară, ministrul apărării naționale, și Ionel Aurel Lascu, secretar de stat pentru armamente, depun o coroană de flori din partea M.Ap.N. la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense and Ionel Aurel Lascu, State Secretary for Armaments lay a wreath at the WWII Heroes Monument)- foto Cătălin Ovreiu