Aspecte de la activitățile organizate cu prilejul Zilei Armatei României, în țară (Aspects from the ceremonies that occurred all over the country to celebrate the Day of the Romanian Armed Forces)

Elevi buzoieni participanþi la Sãrbãtoarea Armatei (The pupils from Buzau participate in the celebration)- foto Romeo Feraru

Elevi buzoieni participanți la Sărbătoarea Armatei (The pupils from Buzau participate in the celebration)- foto Romeo Feraru