Aspecte de la activitățile organizate cu prilejul Zilei Armatei României, în țară (Aspects from the ceremonies that occurred all over the country to celebrate the Day of the Romanian Armed Forces)

Aspecte de la activitãþile din Târgoviºte - foto Romeo Nãstase

Aspecte de la activitățile din Târgoviște - foto Romeo Năstase