Centrul de Cercetare ªtiinþificã pentru Apãrare N.B.C. ºi Ecologie sãrbãtoreºte 85 de ani de la înfiinþare (The NBC Defence and Ecology Scientific Research Center- the 85th celebration) foto Cezar StroeAspect de la simpozionul cu tema: "85 DE ANI DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ ÎN DOMENIUL APÃRÃRII C.B.R.N." (aspect from the workshop)- foto Cezar StroeParticipanþi la simpozion (Participants in the wokshop)- foto Cezar Stroe
Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare N.B.C. și Ecologie sărbătorește 85 de ani de la înființare (The NBC Defence and Ecology Scientific Research Center- the 85th celebration) foto Cezar Stroe
Vizualizat: 604 ori.
Aspect de la simpozionul cu tema: "85 DE ANI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII C.B.R.N." (aspect from the workshop)- foto Cezar Stroe
Vizualizat: 511 ori.
Participanți la simpozion (Participants in the wokshop)- foto Cezar Stroe
Vizualizat: 485 ori.