85 de ani de cercetare științifică în domeniul apărării C.B.R.N (85 years of CBRN defence scientific research)

Centrul de Cercetare ªtiinþificã pentru Apãrare N.B.C. ºi Ecologie sãrbãtoreºte 85 de ani de la înfiinþare (The NBC Defence and Ecology Scientific Research Center- the 85th celebration) foto Cezar Stroe

Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare N.B.C. și Ecologie sărbătorește 85 de ani de la înființare (The NBC Defence and Ecology Scientific Research Center- the 85th celebration) foto Cezar Stroe