85 de ani de cercetare științifică în domeniul apărării C.B.R.N (85 years of CBRN defence scientific research)

Aspect de la simpozionul cu tema: "85 DE ANI DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ ÎN DOMENIUL APÃRÃRII C.B.R.N." (aspect from the workshop)- foto Cezar Stroe

Aspect de la simpozionul cu tema: "85 DE ANI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII C.B.R.N." (aspect from the workshop)- foto Cezar Stroe