Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul DACIAN THUNDER 2009

Exerciþiu demonstrativ prezentat de militarii din forþele pentru operaþii speciale ºi forþele aeriene - foto Cornel Mituþ

Exercițiu demonstrativ prezentat de militarii din forțele pentru operații speciale și forțele aeriene - foto Cornel Mituț