Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul DACIAN THUNDER 2009

Comandantul USAFE, generalul Roger Brady, se adreseazã participanþilor la exerciþiu - foto Cornel Mituþ

Comandantul USAFE, generalul Roger Brady, se adresează participanților la exercițiu - foto Cornel Mituț