Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul DACIAN THUNDER 2009

Jurnaliºti ºi asistenþã urmãrind evoluþia aeronavelor americane A-10 Thunderbolt ºi a celor româneºti MiG 21 LanceR - foto Cornel Mituþ

Jurnaliști și asistență urmărind evoluția aeronavelor americane A-10 Thunderbolt și a celor românești MiG 21 LanceR - foto Cornel Mituț