Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul DACIAN THUNDER 2009

Schimb de experienþã româno-american - foto Cornel Mituþ

Schimb de experiență româno-american - foto Cornel Mituț