Cei 14 membri ai O.M.L.T.-2 (The 14 members of the OMLT 2)- foto Florin DinaGeneralul-maior Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operaþional Întrunit, trece în revistã formaþia (Major General Visarion Neagoe, commander of the Joint Operational Command, reviwes the formation) - foto Florin DinaDefilarea O.M.L.T.-2 ºi a efectivelor Brigãzii 8 Artilerie Mixtã (The OMLT 2 and the 8th Joint Artillery Brigade - in parade)- foto Florin Dina
Cei 14 membri ai O.M.L.T.-2 (The 14 members of the OMLT 2)- foto Florin Dina
Vizualizat: 1400 ori.
Generalul-maior Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit, trece în revistă formația (Major General Visarion Neagoe, commander of the Joint Operational Command, reviwes the formation) - foto Florin Dina
Vizualizat: 1215 ori.
Defilarea O.M.L.T.-2 și a efectivelor Brigăzii 8 Artilerie Mixtă (The OMLT 2 and the 8th Joint Artillery Brigade - in parade)- foto Florin Dina
Vizualizat: 972 ori.
Locotenent-colonelul Constantin Dobre, comandantul O.M.L.T. - 2, împreunã cu membrii familiei ºi reprezentanþii mass-mediei (Lt. Col.Constantin Dobre, the OMLT 2 commander, his relatives and the journalists) - foto Florin Dina
Locotenent-colonelul Constantin Dobre, comandantul O.M.L.T. - 2, împreună cu membrii familiei și reprezentanții mass-mediei (Lt. Col.Constantin Dobre, the OMLT 2 commander, his relatives and the journalists) - foto Florin Dina
Vizualizat: 1098 ori.