Ceremonia de sosire din teatrul de operații Afganistan a echipei operaționale de consiliere și legătură - tip garnizoană nr. 2 (Arrival ceremony for the O.M.L.T.-2 from Afghanistan)

Defilarea O.M.L.T.-2 ºi a efectivelor Brigãzii 8 Artilerie Mixtã (The OMLT 2 and the 8th Joint Artillery Brigade - in parade)- foto Florin Dina

Defilarea O.M.L.T.-2 și a efectivelor Brigăzii 8 Artilerie Mixtă (The OMLT 2 and the 8th Joint Artillery Brigade - in parade)- foto Florin Dina