Ceremonia de sosire din teatrul de operații Afganistan a echipei operaționale de consiliere și legătură - tip garnizoană nr. 2 (Arrival ceremony for the O.M.L.T.-2 from Afghanistan)

Generalul-maior Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operaþional Întrunit, trece în revistã formaþia (Major General Visarion Neagoe, commander of the Joint Operational Command, reviwes the formation) - foto Florin Dina

Generalul-maior Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit, trece în revistă formația (Major General Visarion Neagoe, commander of the Joint Operational Command, reviwes the formation) - foto Florin Dina