Prezentarea materialelor specifice instrucþiei alpine în timpul Zilei Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Presentation of the alpine training equipment on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian SurugiuPrezentarea unui exerciþiu tactic participanþilor la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Presentation of the tactical exercise on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian SurugiuAjustarea echipamentului viitorilor vânãtori de munte (Adjust the equipment for the future troops)- foto Cristian Surugiu
Prezentarea materialelor specifice instrucției alpine în timpul Zilei Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Presentation of the alpine training equipment on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 627 ori.
Prezentarea unui exercițiu tactic participanților la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Presentation of the tactical exercise on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 760 ori.
Ajustarea echipamentului viitorilor vânători de munte (Adjust the equipment for the future troops)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 723 ori.
Atelierul hipo la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (DOD at the 22nd Mountain Battalion)- foto Cristian Surugiu Cãþãrarea echipei de asalt (The training)- foto Cristian Surugiu Participanþi la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Participants in the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Atelierul hipo la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (DOD at the 22nd Mountain Battalion)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 660 ori.
Cățărarea echipei de asalt (The training)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 703 ori.
Participanți la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Participants in the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 691 ori.
Iniþiere în tainele cãþãrãrii (Initiation in the alpine climbing)- foto Cristian SurugiuRapel la poligonul alpin (Alpine training)- foto Cristian Surugiu Maºina de luptã a vânãtorilor de munte executând foc de acoperire (Mountain troops' vehicle during the firings) - foto Cristian Surugiu
Inițiere în tainele cățărării (Initiation in the alpine climbing)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 675 ori.
Rapel la poligonul alpin (Alpine training)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 759 ori.
Mașina de luptă a vânătorilor de munte executând foc de acoperire (Mountain troops' vehicle during the firings) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 735 ori.
Highlight for Album: Arborarea drapelului României pe Vârful Moldoveanu Highlight for Album: Ceremonial de sfinþire a Troiþei eroilor
Album: Arborarea drapelului României pe Vârful Moldoveanu
Actualizat: 11/03/09
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 1341 ori.
Album: Ceremonial de sfințire a Troiței eroilor
Actualizat: 11/03/09
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1098 ori.