Ziua Vânătorilor de Munte sărbătorită la Sfântu Gheorghe (The Mountain Troops' Day - celebrated in Sfantul Gheorghe)

Prezentarea unui exerciþiu tactic participanþilor la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Presentation of the tactical exercise on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu

Prezentarea unui exercițiu tactic participanților la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Presentation of the tactical exercise on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu