EXPOMIL 2009

Expoziþia a avut vizitatori de toate vârstele - foto Petricã Mihalache

Expoziția a avut vizitatori de toate vârstele - foto Petrică Mihalache