Locotenent-colonelul Doina Mureºan, directorul adjunct al CNAp., deschide lucrãrile sesiunii de comunicãri ºtiinþifice (Lieutenant Colonel Doina Muresan opens the sesion)- foto Dumitru TomaConsilierul prezidenþial Iulian Fota ºi generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul/rectorul UNAp, pe timpul sesiunii ºtiinþifice (Presidential Adviser Iulian Fota and LT.General Teodor Frunzeti, commander/rector of the College) - foto Dumitru TomaConsilierul prezidenþial Iulian Fota pe timpul prezentãrilor în plen (Presidential Adviser Iulian Fota  during the session)- foto Dumitru Toma
Locotenent-colonelul Doina Mureșan, directorul adjunct al CNAp., deschide lucrările sesiunii de comunicări științifice (Lieutenant Colonel Doina Muresan opens the sesion)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 1637 ori.
Consilierul prezidențial Iulian Fota și generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul/rectorul UNAp, pe timpul sesiunii științifice (Presidential Adviser Iulian Fota and LT.General Teodor Frunzeti, commander/rector of the College) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 935 ori.
Consilierul prezidențial Iulian Fota pe timpul prezentărilor în plen (Presidential Adviser Iulian Fota during the session)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 749 ori.
Generalul-locotenent Teodor Frunzeti pe timpul lucrãrilor (Lieutenant General Teodor Frunzeti during the session)- foto Dumitru TomaSpecialiºþi din sfera ºtiinþificã, politicã, militarã ºi absolvenþi ai CNAp pe timpul sesiunii (Researchers, military and political specialists and the graduates) - foto Dumitru Toma
Generalul-locotenent Teodor Frunzeti pe timpul lucrărilor (Lieutenant General Teodor Frunzeti during the session)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 714 ori.
Specialișți din sfera științifică, politică, militară și absolvenți ai CNAp pe timpul sesiunii (Researchers, military and political specialists and the graduates) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 923 ori.