Sesiune de comunicări științifice la Colegiul Național de Apărare (Session of scientific papers at the National College of Defense)

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti pe timpul lucrãrilor (Lieutenant General Teodor Frunzeti during the session)- foto Dumitru Toma

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti pe timpul lucrărilor (Lieutenant General Teodor Frunzeti during the session)- foto Dumitru Toma