Sesiune de comunicări științifice la Colegiul Național de Apărare (Session of scientific papers at the National College of Defense)

Specialiºþi din sfera ºtiinþificã, politicã, militarã ºi absolvenþi ai CNAp pe timpul sesiunii (Researchers, military and political specialists and the graduates) - foto Dumitru Toma

Specialișți din sfera științifică, politică, militară și absolvenți ai CNAp pe timpul sesiunii (Researchers, military and political specialists and the graduates) - foto Dumitru Toma