Generalul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, primeºte raportul în timpul ceremoniei militare organizate la ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþele Terestre "Basarab I" (Major General Dan Ghica-Radu, chief of the Army Staff, receives the honor at the NCOs and WOs Army Training School "Basarab I") - foto Dima AdelinAspect de la depunerea jurãmântului militar la ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþele Terestre "Basarab I" (Aspect from the ceremony at the NCOs and WOs Army Training School "Basarab I")- foto Dima Adelin Defilarea militarilor de la ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþele Terestre "Basarab I" (Aspect from the parade at the Army Training School "Basarab I")- foto Dima Adelin
Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, primește raportul în timpul ceremoniei militare organizate la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțele Terestre "Basarab I" (Major General Dan Ghica-Radu, chief of the Army Staff, receives the honor at the NCOs and WOs Army Training School "Basarab I") - foto Dima Adelin
Vizualizat: 642 ori.
Aspect de la depunerea jurământului militar la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțele Terestre "Basarab I" (Aspect from the ceremony at the NCOs and WOs Army Training School "Basarab I")- foto Dima Adelin
Vizualizat: 747 ori.
Defilarea militarilor de la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțele Terestre "Basarab I" (Aspect from the parade at the Army Training School "Basarab I")- foto Dima Adelin
Vizualizat: 659 ori.
Depunerea jurãmântului militar la ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþele Terestre "Basarab I" (Military Oath ceremony at the Army Training School "Basarab I")- foto Dima AdelinAspect de la depunerea jurãmântului militar la Batalionul 1 Instrucþie "Olt" (Aspect from the Military Oath ceremony at the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea Aspect de la depunerea jurãmântului militar la Batalionul 1 Instrucþie "Olt" (Aspect from the Military Oath ceremony at the 1st Training Battalion "Olt")-  foto Daniel Chirea
Depunerea jurământului militar la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțele Terestre "Basarab I" (Military Oath ceremony at the Army Training School "Basarab I")- foto Dima Adelin
Vizualizat: 656 ori.
Aspect de la depunerea jurământului militar la Batalionul 1 Instrucție "Olt" (Aspect from the Military Oath ceremony at the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea
Vizualizat: 623 ori.
Aspect de la depunerea jurământului militar la Batalionul 1 Instrucție "Olt" (Aspect from the Military Oath ceremony at the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea
Vizualizat: 675 ori.
Defilarea militarilor de la Batalionul 1 Instrucþie "Olt" (Parade of the soldiers from the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea Aspect de la depunerea jurãmântului militar la Batalionul 1 Instrucþie "Olt" (Military Oath ceremony at the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea
Defilarea militarilor de la Batalionul 1 Instrucție "Olt" (Parade of the soldiers from the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea
Vizualizat: 599 ori.
Aspect de la depunerea jurământului militar la Batalionul 1 Instrucție "Olt" (Military Oath ceremony at the 1st Training Battalion "Olt")- foto Daniel Chirea
Vizualizat: 707 ori.