Lansarea numărului aniversar al revistei "Gândirea Militară Românească" și decernarea Premiilor Naționale ale revistei GMR

Amiralul Gheorghe Marin, ºeful SMG, înmâneazã un premiu generalului-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul/rectorul Universitãþii Naþionale de Apãrare - foto Vali Ciobîrcã

Amiralul Gheorghe Marin, șeful SMG, înmânează un premiu generalului-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul/rectorul Universității Naționale de Apărare - foto Vali Ciobîrcă